Hledejte na wiki:
Cány (cejnky, cánky)Obecně kusy kovu odlité do tvaru tyčí, ve středověké mincovně název pro slitky stříbra (zlata) tvaru prutů, které vznikly odlitím do forem z textilie (viz barchan).

03.07.2019 10:43:49

Cány (cejnky, cánky)

Cány byly po odlití přesně zváženy, ocejchovány a následně dány buď k dalšímu zpracování do mincířských kováren, nebo byly uloženy do pevně uzamčené místnosti (pokladny) jako zásoba k další ražbě, případně k prodeji (nejčastěji zlatníkům). V moderním mincovnictví je za cán označován válcovaný plech stanovené síly, ze kterého jsou vysekávány mincovní kotoučky.


Autor: ZP

Zdroj: Ilustrovaná encyklopedie české moravské a slezské numismatiky.

Klíčová slova: cány, mincovna

Kategorie: Numismatika

Odkaz: Není

Příbuzné záznamy:
MENU
wiki.ceska-koruna.cz - Slovník numismatických pojmů.