Hledejte na wiki:
ERCKER LazarMincmistr v Praze v letech 1583-94.

03.07.2019 10:43:49

ERCKER Lazar

Do úřadu nastoupil po T. Gebhartovi. Zprvu v několika českých mincovnách zastával postupně úřady kontrolního probéře (v Kutné Hoře), úředníka komorní účtárny a nejvyššího hormisrtra. Po celou dobu svého úřadu mincmistranv Praze L. Ercker zápasil s nedostatkem důlního drahého kovu a musel si vypomáhat zlatým a stříbrným pagamentem. Ten zajišťoval norimberský podnikatel B. Albrecht, se kterým se Ercker v roce 1589 dostal do rozepře, při níž se oba vzájemně obvinili z nepoctivosti. Jejich spor byl nucen řešit nejvyšší mincmistr Karel Biberštejn. Po smrti (zřejmě 1594) vedla úřad mincmistra v Praze jeho manželka Z. Erckerová. Své bohaté metalurgické zkušenosti L. Ercker použil v pojednání o rudách a umění je tavit a zkoušet Beschreibung Aller fürnemisten Mineralischen Ertzt und Bewerksarten etc. (Praha 1547).


Autor: ZP

Zdroj: Ilustrovaná encyklopedie české moravské a slezské numismatiky.

Klíčová slova: mincmistr

Kategorie: Numismatika

Odkaz: Není

Příbuzné záznamy:
MENU
wiki.ceska-koruna.cz - Slovník numismatických pojmů.