Hledejte na wiki:
FlorénPrvní zlatá středověká mince ražená v Čechách za vlády Jana Lucemburského (1310-46) od roku 1325 v pražské mincovně.

03.07.2019 10:43:49

Florén

Ze Zbraslavské kroniky je známo že... v Praze král zařídil skrze jakési Lombarďany zlatou minci, jejíž 4 kusy mají platit více než 1 hřivnu. Obrazovou náplní (lilie jako znak města Florencie a postava sv. Jana Křtitele), hmotností (3,52 g) i vysokou kvalitou kovu navazovaly tyto zlaté ražby z obchodních důvodů na florin d'or města Florencie z roku 1252 (odtud název). Původní poměr ceny zlata ke stříbru byl určen na 1:12, postupně však kolísal od 1:15 až po 1:21, takže se florén záhy stal mincí, jejíž hodnota se měnila. České přírodní zdroje zlata však byly omezené, proto nadále zůstávala stříbrná mince základem české měny. Největší podíl (11/12) zlatého oběživa tohoto období tvořily především uherské dukáty. Ke konci vlády Jana Lucemburského se florény ztrácely z oběhu, protože byly pro svou vysokou kvalitu taveny nebo unikaly do zahraničí, případně byly ukrývány. Intenzita ražby se snižovala pro postupný pokles těžby zlata. Florény razila na počátku vlády Karla Iv. (1346-78) v letech 1346-53 nadále pražská mincovna. Na toto období po první mincovní reformě 1353 navázala ražba další slavné zlaté české mince - českého dukátu. Florény byly ve 14. století raženy i v některých slezských mincovnách knížetem Václavem Lehnickým (1319-64) a Bolkem II. Svídnickým (1326-83).


Autor: ZP

Zdroj: Ilustrovaná encyklopedie české moravské a slezské numismatiky.

Klíčová slova: zlatá mince, florén

Kategorie: Numismatika

Odkaz: Není

Příbuzné záznamy:
MENU
wiki.ceska-koruna.cz - Slovník numismatických pojmů.