Hledejte na wiki:
Inkusní ražbaMince, na jejíž jedné straně je negativní obraz strany druhé.

03.07.2019 10:43:49

Inkusní ražba

Záměrně byly inkusní mince raženy v některých starověkých řeckých městech na území Itálie (Metapont, Kroton a další), technika jejich vzniku však není do dnes zcela jasná. Později ve středověku i novověku vznikaly inkusní mince jako ražební zmetky, kdy na spodním razidle zůstala ležet již vyražená mince a na ni byl omylem položen nový neražený střížek. Novým úderem na razidla se horní obraz již hotové mince vyrazil v negativu do spodní strany mince nové.


Autor: ZP

Zdroj: Ilustrovaná encyklopedie české moravské a slezské numismatiky.

Klíčová slova: ražba

Kategorie: Numismatika

Odkaz: Není

Příbuzné záznamy:
MENU
wiki.ceska-koruna.cz - Slovník numismatických pojmů.