Hledejte na wiki:
FlůtkyDrobné jednostranné mince ražené od počátku 30. let 15. století husity v Praze a Táboře.

03.07.2019 10:43:49

Flůtky

Pro nedostatek drahého kovu byla používána pouhá měď. Šlo v podstatě o dobové padělky penízů a haléřů Václava IV. (1378-1419) se lvem. Původ názvu není jasný. Ze Starých letopisů českých k létům 1420-21 se dozvídáme, že... potom, kdy se jim nedostalo stříbra, dělali peníze z púhé mědi pod rázem královským a těm sú řiekali flútky. Dělali je z pánví, z kotlou a svícnou a z jiných nádob měděných... A tak jsú jich mnoho nadělali, že jich měli všichni dost. A tu ti mincieři, kdež zvěděli kterú pánev, tu všude vedřeli a ukradli... A potom, když těch peněz bráti nechtěli, lomili lidé rukama svými, a jsúce oklamáni o své statky, ano se s nimi ukazují: onen jich měl deset kop, jiný dvacet i sto kop a jiný se čtverci.


Autor: ZPMENU
wiki.ceska-koruna.cz - Slovník numismatických pojmů.