Hledejte na wiki:
Obol (obolus) mrtvýchMince vlkádaná mrtvému do hrobu.

03.07.2019 10:43:49

Obol (obolus) mrtvých

Tento zvyk je znám již ze starověku a drobné mince (oboly) byly nazývány jako Chárónův obol. (Chárón byl podle řecké mytologie převozníkem přes řeku Styx tekoucí v podsvětí. Za převoz musela duše zemřelého zaplatit). Obol mrtvých je doložen ve hrobech z období Velké Moravy amorfními kousky zlata nebo byzantskými solidy. Oboly mrtvých jsou v našich zemích zaznamenány hlavně v období 11. a 12. století a jako mince byly nejčastěji používány české a moravské denáry tohoto období. Později se od tohoto zvyku upouštělo, protože církev vkládání mincí do hrobů zakazovala jako pohanský přežitek. Přesto je ukládání obolu mrtvých do hrobů doloženo až do pozdního středověku. Tento zvyk dokonce přetrval až do současných dob ve východních oblastech Evropy (Rusko, Polsko).


Autor: ZPMENU
wiki.ceska-koruna.cz - Slovník numismatických pojmů.